Spațiu
de sterilizare

Camera de sterilizare din cabinetul stomatologic

Proiectarea, echiparea și gestionarea cabinetului stomatologic

Camera de sterilizare joacă un rol esențial în organizarea spațiilor cabinetului stomatologic, atât în ceea ce privește siguranța operatorilor și a pacienților, cât și în ceea ce privește activitatea personalului și succesul proceselor de sterilizare.

Deși în trecut această zonă era adesea limitată la camere improvizate, o mică debara sau chiar în interiorul camerei de tratament, în prezent, camera de sterilizare trebuie amenajată în spații mai mari, ordonate și mai bine poziționate în structura și fluxurile de lucru ale cabinetului.

În acest articol facem bilanțul cerințelor structurale și tehnologice minime impuse de legislația în domeniul sănătății, cu sfaturi practice privind echiparea, organizarea și utilizarea spațiilor din încăpere și cu accent pe împărțirea acestora în zone diferențiate.

Cabinetul stomatologic: organizarea spațiului și a mobilierului

În mod ideal, locația camerei de sterilizare ar trebui să îndeplinească două nevoi importante în materie de sănătate și desfășurare a activității:

 • să fie aproape de zonele operaționale și la distanță egală de acestea, pentru a reduce cât mai mult posibil traseele parcurse de personalul care aduce instrumentele ce urmează să fie sterilizate
 • să reducă posibilitatea de încrucișare a fluxurilor operatorilor menționați mai sus cu cele ale pacienților care vin sau pleacă din zona clinică.

Deși nu presupune prezența permanență a operatorilor, camera de sterilizare este totuși un spațiu sensibil, atât prin prisma aglomerării cu personal, cât și prin prisma funcției speciale pe care o îndeplinește; prin urmare, este indicat să aibă caracteristici care să asigure siguranța și calitatea mediului de lucru.

În cazul în care nu are ferestre, aceasta trebuie să fie echipată cu un sistem de aspirație forțată a aerului pentru a asigura schimbul de aer și pentru a preveni temperaturile ridicate, inclusiv din cauza prezenței echipamentelor și a aparatelor care emit căldură.

Ventilația adecvată este, de asemenea, esențială, deoarece produsele de dezinfecție utilizate sunt potențial toxice.

Dimensiunea mediului depinde în mod evident de numărul de camere de tratament și de numărul de pacienți tratați în cabinet și, prin urmare, de numărul de instrumente care trebuie tratate și de numărul de autoclave necesare. În faza de proiectare, poziționarea optimă a mobilierului ar trebui urmeze o formă în U sau L, astfel încât să asigure mai mult spațiu de lucru și să reducă deplasarea operatorilor.

Cerințele minime pentru cabinetele stomatologice

În conformitate cu reglementările în materie de sterilizare în cabinetul stomatologic, pentru a asigura siguranța pacienților și a operatorilor, toate unitățile stomatologice trebuie să respecte anumite linii directoare structurale și tehnologice minime pentru decontaminarea, curățarea, dezinfectarea și sterilizarea instrumentelor și echipamentelor.

Acestea sunt cerințele minime pe care trebuie să se îndeplinească o cameră:

 • Separarea zonei murdare de cea curată cu blaturi lavabile
 • Cuvă de decontaminare
 • Cuvă de sterilizare la rece
 • Chiuvetă
 • Cuvă cu ultrasunete sau mașină de spălat instrumentar
 • Aparat de sigilare termică sau să se utilizeze pungi autosigilante.
 • Autoclavă cu abur de clasa B cu pompă pentru vid fracționat conform standardului UNI EN, de preferință echipată cu imprimantă pentru certificarea ciclurilor de sterilizare.

Camera de sterilizare: cele 4 zone

Rețineți că în camera de sterilizare trebuie să se utilizeze întotdeauna echipamentul individual de protecție (EIP) pentru a preveni infecția încrucișată cauzată de contactul indirect.

Majoritatea contaminărilor apar în timpul manevrării instrumentelor în vederea curățării și dezinfectării; așadar, este necesară o protecție maximă pe tot parcursul procesului. Dispozitivele de siguranță includ: halat de laborator, ochelari de protecție, mănuși (o pereche de mănuși din latex sau nitril, de unică folosință și o altă pereche de mănuși specifice mai groase aplicate peste mănușile de unică folosință), mască, bonetă și șorț impermeabil.

De asemenea, în interiorul camerei de sterilizare este indicat să se separe și să se asigure patru zone specifice în funcție de fluxul instrumentarului și de tipul de tratament aplicat acestuia.

 • Zona de colectare, curățare și dezinfectare. În această zonă, este foarte important să se mențină la minimum manevrarea instrumentelor. Va trebui să se asigure un lavoar sau două lavoare și câteva recipiente în care să se depoziteze produsele necesare pentru dezinfectarea instrumentelor, o perie cu mâner lung pentru curățarea instrumentelor și hârtie din fibră de celuloză pentru uscarea ulterioară. De asemenea, în acest loc va trebui să se asigure eventuala cuvă cu ultrasunete sau instrumentele pentru dezinfectarea termică.
 • Zona destinată împachetării și sigilării. În această zonă va trebui să se asigure un aparat de sigilare și role de împachetat. Dacă aparatul de sigilare termică nu imprimă data ambalării, trebuie să se asigure o ștampilă manuală cu data pentru a asigura o referință clară. În această zonă va trebui să se păstreze inclusiv testele de verificare care vor fi utilizate.
 • Zona de sterilizare. Va trebui să se asigure o autoclavă de tip B. În plus, va trebui să se asigure un distilator de apă sau un sistem de tratare a apei pentru autoclavă.
 • Zona de depozitare și distribuție.

Zona murdară și zona curată: fluxurile și organizarea instrumentarului

Conform reglementărilor sanitare, camera de sterilizare trebuie împărțită în două zone: una „curată” și una „murdară”.

Această împărțire înseamnă că instrumentele contaminate trebuie să intre în zona de colectare în care urmează să fie utilizate toate EIP.

La sfârșitul procesului de sterilizare, instrumentele trebuie preluate împachetate folosind mănuși obișnuite din latex, curate, pentru a evita contaminarea repetată a pungilor. Desigur, materialul nu trebuie depozitat înapoi în zona murdară a zonei de sterilizare; acesta va trebui depozitat într-o zonă și returnat folosind o altă zonă (zona de intrare a materialului contaminat și zona de ieșire a materialului steril).

O modalitate eficientă de a îmbunătăți procesul de sterilizare este de a investi în special în echipamente care pot automatiza aceste proceduri; astfel, în timp, se vor obține economii prin reducerea duratelor de procesare și a numărului de erori survenite în timpul sterilizării.

Un protocol de sterilizare integrat și complet

ProSystem este linia de mașini și dispozitive care acoperă toate etapele ciclului de sterilizare, de la curățare și dezinfectare la sigilare, de la ambalarea instrumentelor până la sterilizarea efectivă.

Cu Pro System, Euronda regândește și organizează etapele de sterilizare într-un singur sistem conectat și integrat, care reunește diferitele proceduri și mașini, având același obiectiv: asigurarea unui protocol eficient și sigur.

Mai exact, utilizarea consecventă a Pro System are ca rezultat un protocol care asigură:

 • automatizarea și organizarea eficientă a activității
 • reducerea la minimum a posibilității apariției erorilor umane
 • reducerea duratelor, consumurilor și a costurilor
 • mărirea gradului de control asupra datelor de proces
 • respectarea tuturor cerințelor legale
 • asigurarea celui mai înalt nivel de protecție și siguranță.

Categories

Top