Euronda obține
ISO 14001

ISO 14001: respectarea mediului înconjurător de către compania Euronda este acum certificată

Am obținut certificarea sistemului de management de mediu ISO 14001:2015

Euronda este din ce în ce mai sustenabilă: compania noastră a obținut certificarea ISO 14001. Aceasta este o etapă importantă, care recunoaște și oficializează atenția pe care o acordăm mediului și sustenabilității. Un parcurs care, de mai mult timp, ne implică în îmbunătățirea progresivă și constantă a produselor și proceselor, precum și în dorința de a oferi clienților și partenerilor noștri de distribuție garanții superioare de calitate, responsabilitate și gestionare adecvată a activităților de producție în ceea ce privește mediul înconjurător. 

De câțiva ani, ne-am angajat să reducem impactul produselor noastre asupra mediului, alegând, printre altele, PVC fără ftalați, cutii și ambalaje din lanțuri de aprovizionare durabile sau din reciclare, cum este cazul liniei Natura, și utilizând numai energie electrică din surse regenerabile pentru sediul nostru central și pentru principalul nostru centru de producție și logistică. Pentru noi, certificarea de mediu este o completare a cadrului de certificări deja obținute, prin care urmărim un model de dezvoltare corporativă care vizează să fie din ce în ce mai responsabil și mai durabil.

Standardul ISO 14001

ISO 14001 este un standard internațional care stabilește cerințele pentru un sistem de management de mediu. Pentru Euronda, aceasta reprezintă certificarea unui parcurs, dar și un stimulent pentru a-și îmbunătăți și mai mult performanța legată de mediu în anii următori. 

Pentru a înțelege importanța ISO 14001, este important să rezumăm principalele implicații ale acesteia pentru companie: 

  • definirea unei politici de mediu adaptate naturii, dimensiunilor și impactului asupra mediului al activităților, produselor și serviciilor sale; 
  • identificarea produselor și proceselor cu cel mai mare impact asupra mediului; 
  • implementarea unor sisteme de control eficiente pentru a respecta toate reglementările și cerințele de mediu pentru produsele și procesele sale; 
  • definirea unor obiective de mediu care să fie măsurabile; 
  • implementarea procedurilor de formare și comunicare internă în materie de mediu. 

Deținerea certificării atestă în mod oficial angajamentul companiei față de protecția mediului și implicarea viitoare a acesteia pe acest front. Adoptarea unui sistem de management de mediu reprezintă, de fapt, voința de a cunoaște și de a îmbunătăți impactul propriu în ceea ce privește resursele și procesele, pentru a defini și aplica strategii utile în vederea îmbunătățirii continue a durabilității mediului, cu un impact pozitiv pentru toate părțile interesate. 

De la durabilitate la protecție: totul se rezumă la protecție

În fiecare decizie de afaceri, la orice nivel, Euronda se ghidează după misiunea sa: totul se rezumă la protecție. Pentru atingerea acestui obiectiv, ne asumăm provocarea sustenabilității, conștienți de faptul că asigurarea protecției oamenilor, a dispozitivelor și a mediilor de lucru începe cu proiectarea produsului și continuă de la fabricarea acestuia până la depozitarea și distribuția sa. Numai astfel putem vorbi cu adevărat de protecție. Certificarea care tocmai a fost obținută și sistemul de management al companiei trebuie citite și interpretate în acest cadru. 

Este important de menționat că Euronda a primit anterior certificarea UNI ENISO 9001:2015, un standard de management al calității care urmărește satisfacția clienților în ceea ce privește produsele și serviciile furnizate, precum și îmbunătățirea continuă a performanțelor companiei, și UNI EN ISO 13485:2016, care reglementează sistemele de management al calității în sectorul dispozitivelor medicale. La acestea se adaugă certificarea MDR a tuturor dispozitivelor sale medicale, care atestă siguranța sporită a produselor sale și o mai mare transparență față de clienții și partenerii săi de distribuție.  

Prin urmare, obținerea certificării ISO 14001 conturează un sistem de management al companiei din ce în ce mai complet și mai articulat, care plasează sustenabilitatea economică, socială și de mediu în centrul acțiunilor sale, ca element care consolidează și garantează conceptul extins de „protecție” pe care îl urmărim de aproape 50 de ani. 

Categories

Top