Protocolul
de sterilizare

Procesul de sterilizare

10 pași esențiali pentru dezinfectare și sterilizare

Sterilizarea este o operațiune necesară pentru a asigura siguranța pacientului tratat într-un cabinet. Procesul de sterilizare constă în 10 pași:

1) COLECTARE: constă într-un proces de reducere a sarcinii microbiene, astfel încât să se evite riscul de infectare de către operatori. Toate instrumentele utilizate trebuie transportate în zona de sterilizare de personal care poartă echipament individual de protecție.

2) DECONTAMINARE: această procedură obligatorie implică scufundarea totală a instrumentelor într-o soluție dezinfectantă pentru a îndepărta microorganismele patogene prezente pe instrumente.

3) SPĂLARE SAU DEZINFECTARE TERMICĂ?

3.A1) SPĂLARE MANUALĂ SAU CU ULTRASUNETE: spălarea manuală constă în spălarea instrumentelor în apă și detergent necoroziv folosind o perie, pentru a le curăța. Spălarea mecanică implică utilizarea de cuve cu ultrasunete care permit descompunerea fizică și chimică a contaminanților bacterieni. Spălarea mecanică este mai indicată decât spălarea manuală, deoarece reduce riscul de accidente cauzate către operatori. Tratamentul cu ultrasunete asigură o curățare mai amănunțită a dispozitivului medical, în special a acelor părți ale instrumentului care sunt greu de curățat prin spălarea manuală.

3.A2) CLĂTIRE: aceasta constă în spălarea instrumentelor în apă de la robinet pentru a îndepărta eventualele resturi de detergent.

3.A3) USCARE: este o procedură care se poate efectua cu prosoape de hârtie sau lavete de pânză care nu lasă scame. Pentru unele instrumente este de preferat să se utilizeze pistol cu aer comprimat.

3.B) DEZINFECTAREA TERMICĂ

Dezinfectarea termică asigură efectuarea într-un singur ciclu a operațiunilor de prespălare, spălare, clătire și uscare, eliminând necesitatea curățării manuale și garantând rezultate excelente, rapide, cu un risc mai mic pentru operator. Procesul de dezinfectare termică are loc prin acțiunea combinată a detergenților, a temperaturii și a timpului.

4) CONTROL ȘI ÎNTREȚINERE: dispozitivele medicale trebuie verificate pentru a asigura starea de curățenie și integritatea acestora. Instrumentele care necesită întreținere trebuie lubrifiate cu produse solubile în apă.

5) AMBALARE: după inspecție, instrumentele trebuie ambalate. Ambalajul se utilizează pentru a asigura sterilitatea instrumentului până la următoarea utilizare.

6) STERILIZARE: instrumentele ambalate trebuie introduse într-o autoclavă care va elibera abur până la o temperatură de 121°C sau maximum 134 °C. Această etapă se utilizează pentru a elimina toate formele microbiene vii, inclusiv sporii și ciupercile.

7.A) TRASABILITATE: acest proces asigură urmărirea eficacității aparatului și a rezultatelor verificărilor. Aceasta constă în indicarea clară pe pungi a informațiilor referitoare la: ziua sterilizării, autoclava utilizată, tipul de ciclu efectuat, numărul progresiv, rezultatul, operatorii implicați și data de expirare prevăzută în protocolul intern de sterilizare.

7.B) REPERABILITATE: această etapă se utilizează pentru a reconstitui traseul de sterilizare efectuat asupra instrumentului. Aceasta constă în specificarea tuturor documentelor referitoare la etapa de sterilizare într-un registru dedicat, astfel încât să fie întotdeauna la dispoziția operatorilor.

8) DEPOZITARE: are scopul de a menține instrumentul sterilizat în condiții optime pe durata prevăzută de protocolul de sterilizare.

9) VERIFICĂRI PERIODICE: această etapă se referă la unele verificări util de efectuat pentru a asigura o bună sterilizare. Suprafața de sterilizare și data de pe ambalajele sterilizate trebuie verificate zilnic. Se recomandă efectuarea testelor la următoarele intervale:

  • Zilnic: test de vid (sau Vacuum test)
  • Zilnic: test de simulare a sarcinii în gol (Helix test) și/sau test de simulare a sarcinii poroase (Bowie & Dick Test)
  • La fiecare ciclu: test de verificare a parametrilor ciclului
  • Lunar: test de verificare benzii de sigilare (Euroseal Check test)

10) ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTELOR: echipamentele trebuie întreținute periodic conform manualului fiecărui echipament. Întreținerea trebuie efectuată de personal calificat, conform specificațiilor producătorului.

Urmând cei 10 pași pentru procesul corect de sterilizare, siguranța personalului și a pacienților din cabinetul stomatologic va fi garantată.

Categories

Top